ระบบสมัครเรียนและสัมมนา

สถาบันพระปกเกล้า

ปฎิทินสมัครเรียน
25 มิ.ย. 2567 - 13 ส.ค. 2567
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูง (ปธร.) รุ่นที่ 1
01 ก.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2567
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 23
ปฎิทินสัมมนา
ยังไม่มีสัมมนาที่เปิดรับสมัครอยู่ ณ ขณะนี้
ติดต่อเรา
สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งสำนักงาน) ฝั่งทิศใต้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการของสถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งอบรม) ฝั่งทิศเหนือ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการของสถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารลานจอดรถ ชั้น 5 ฝั่งทิศเหนือเลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
Fax
02-143-8181
Tel
02-141-9600
Email
webmaster@kpi.ac.th