ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร
นักเจรจาไกล่เกลี่ย

หลักสูตรประกาศนียบัตร นักเจรจาไกล่เกลี่ย
(Intermediate Certificate in Negotiation)
-----------------------------------

**อยู่ในช่วงปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร**